شرکت گوهردام نماینده فروش تجهیزات تلقیح مصنوعی دام مینی‌تیوب آلمان (Gohardam Co is Representative of Minitube Co in Iran).