مگنت خوران و قرص خوران استیل کربل آلمان (KERBL Introducer for Bolus and Magnet)

مگنت خوران و قرص خوران استیل کربل آلمان (KERBL Introducer for Bolus and Magnet)