مکانیزم و پستانک سطل شیر گوساله کربل با مکانیزم بهداشتی (KERBL Calf Bucket with Hygienic Valve)