مکانیزم و پستانک سطل شیر گوساله کربل آلمان با مکانیزم بهداشتی (KERBL Calf Bucket with Hygienic Valve)