پستانک یدک سطل شیرخوری بزغاله کربل (KERBL Lamb Spare Teat)