سرنگ دامپزشکی اتوماتیک دوقلوی هنکه آلمان با ادپتور ویال خور و شلنگ خور (HSW Eco-Matic Twin for Veterinary Usage)