واژن مصنوعی اسب مینی‌تیوب آلمان مدل میسوری (Minitube Missouri Equine Artificial Vagina)

واژن مصنوعی اسب مینی‌تیوب آلمان مدل میسوری (Minitube Missouri Equine Artificial Vagina)