رطوبت سنج و دماسنج علوفه درامینسکی (DRAMINSKI Moisture Meter for Hay & Straw)