رطوبت سنج علوفه درامینسکی (DRAMINSKI Moisture Meter for Hay & Straw)