دماسنج دیجیتال رکتال کربل (مدل صفحه بزرگ) Kerbl Digital Thermometert BigScreen

دماسنج دیجیتال رکتال کربل (مدل صفحه بزرگ) Kerbl Digital Thermometert BigScreen