دستگاه تشخیص آبستنی گاو رین‌تکنیک آلمان (Rheintechnik Pregnancy Tester for Cow)

دستگاه تشخیص آبستنی گاو رین‌تکنیک آلمان (Rheintechnik Pregnancy Tester for Cow)