ابعاد آبخوری اسب و گاو کربل با مکانیزم میله‌ای KERBL Water Bowl G51 Dimensions